Niels Peter Andreasen

Paintings/Billeder

Magpie - Husskade

My intention was to portrait a very common bird species in a very everyday environment to make it as interesting as possible.

Jeg satte mig for at portrættere en af de almindelige fuglearter i et meget hverdagsagtigt miljø og prøve at gøre det så spændende som muligt.

Magpie Husskade. TIL SALG FOR SALE

European Nightjar Natravn

During the DANE project at Randbøl we spent an evening watching Woodcocks and Nightjars, and I tried to capture this special atmosphere.

På vores DANE-project på Randbøl Hede tog vi en aften ud for at opleve Skovsnepper og Natravne, og jeg ville godt fastholde den særlige stemning.

TIL SALG/FOR SALE

Cranes Traner Randbøl Hede

Late in the day Cranes rested in the heathland at Randbøl, some in smaller flocks, and some in couples.

Sidst på dagen rastede Tranerne på Randbøl Hede, nogle i småflokke, og andre parvis.

FOR SALE TIL SALG

Green Woodpecker Grønspætte

During our DANE project at Rebild we observed Green Woodpeckers nearly every day, and this bird chased a Great Spotted Woodpecker out of a spectacular tree.

På vores DANE-projekt i Rebild så vi Grønspætte næsten dagligt, og denne fugl jagede en Stor Flagspætte væk fra det iøjnefaldende træ.

SOLGT

Osprey Fiskeørn

This Osprey visited the lake Madum at Rebild, and it corresponded nicely with the cotton grass in front.

Fiskeørnen kom på besøg ved Madum Sø i Rebild kommune, og den spillede fint sammen med kærulden i forgrunden.

FOR SALE TIL SALG

Peregrine winter

In cold January light the male Peregrine falcon made a curve from the slope edge and disappeared along the southern coast of Møn.

I koldt januarlys slog han-vandrefalken i en bue ud fra randen af skrænten og forsvandt langs Møns sydkyst i Hjelm bugt.

For sale/til salg

Kestrel - Tårnfalk, Ulvshale

På en af de næsten daglige ture på Ulvshale til Nyordbroen sad den lokale Tårnfalk på jernrøret over den gamle kælderbygning. De dæmpede farver, fuglen og spillet i det underliggende murværk var det, der fangede mig i motivet.

For sale/til salg

Kingfisher Stege harbour

I en periode sås 1-2 Isfugle i sukkerhavnen i Stege.

For a period 1-2 Kingfishers were observed in the sugar factory harbour in Stege.

Isfugl Stege havn Kingfisher Stege Harbour For sale/til salg

Kingfisher Storåen

I de dejlige å-landskaber omkring Holstebro gik dagens tur ud til lokaliteten ved Gryde Å og Storåen, og her holdt Isfuglen til, sad i vegetationen og spejdede efter bytte, mens jeg malede de karakteristiske skrænter ned til åen.

Isfugl ved Storåen. SOLGT

Ederfugl, kysten Møns Klint

I det stille aftenlys sad Ederfuglehannen som fyrsten på sin trone ved kysten langs Møns Klint. Stenens former og struktur var et fint modspil til fuglens bløde linier.

Ederfugl Møns Klint solgt/sold