Niels Peter Andreasen

Galleri

Sooty Falcon/Sodfarvet Falk, Sinai, for sale/til salg

Havørn og Hættemåger, Odense fjord

White-tailed Sea-eagle and Black-headed Gulls.

This eagle was spotted when all the gulls raised from the colony in Odense fiord. I was thrilled by the heavy eagle contrasting the gulls' lighter movements. Sadly enough one of the eagles that season was found poisoned and hopefully the criminal will be found.

Jeg fik øje på Havørnen da alle Hættemågerne lettede fra kolonien i Odense fjord. Jeg blev fanget af motivet med den tunge ørn i kontrast til alle mågernes lettere vingeslag. Desværre blev en af ørnene i fjorden fundet død, forgiftet, og forhåbentlig lykkes det at finde gerningsmanden.

SOLGT

Havørn og Grågæs, Vigelsø

I was fascinated by the movements and drama when all Greylag Geese lifted up at the sight of a White-tailed Eagle on the Island of Vigelsø in Odense Fiord.

Jeg blev fanget af bevægelsen og dramaet, da alle Grågæssene lettede ved synet af en Havørn på Vigelsø i Odense Fjord.

SOLGT

Laughing Falcon, Costa Rica.

Laughing Falcon, Costa Rica.

During our stay with the women working for nature protection at Corcovado in Costa Rica we had a daily experince watching and listening to the charming little Laughing Falcon in the rainforest vegetation.

Mens vi boede hos kvinderne, der arbejdede for naturbeskyttelse i Corcovado-området i Costa Rica, havde vi dagligt oplevelsen af at se og høre den charmerende lille Laughing Falcon i regnskovs-bevoksningen.


TIL SALG     FOR SALE

Snow Leopard, Ladakh

We were lucky to have a guide spotting 6 different Snow Leopards during our stay in Hemis National Park, Ladakh.

Vi var heldige at have en guide, der var i stand til at spotte 6 forskellige Sneleoparder på vores tur i Hemis Nationalparken i Ladakh.

TIL SALG         FOR SALE

Vandrefalk, han, mobber Fiskeørn

Peregrine Falcon chasing Osprey out of his territory

Watching the Pregrine pair at the breeding site I observed the Osprey looking for fish along the coast. The male Peregrine arrived and made his deep dive to get the Osprey out of his territory. 

Mens jeg sad og holdt øje med falkeparret ved ynglestedet på Møns Klint kom en Fiskeørn langs kysten, mens den spejdede efter fisk i havet. Hanfalken lettede og med nogle dybe dyk over Fiskeørnen fik den jaget den ud af området.

FOR SALE         TIL SALG

Lineated Woodpecker

Lineated Woodpecker, Costa Rica.

Most days this spectacular woodpecker visited the trees around our lodge, Tesoro Verde, on the Cosa peninsula.

Næsten daglig kom denne spætteart i træerne omkring vores logi på Cosa-halvøen ved Corcovado-reservatet, og træer med Kvælerfigen var et velegnet motiv for så iøjefaldende en fugl.

Privateje.

Long-tailed Manakin

Long-tailed Manakin, Costa Rica.

In the dry woods of Rincon de la Vieja we met this beautiful bird presenting itself in dizzy sunlight.

En af de smukke og karakteristiske Manakins i de tørre skove omkring Rincon de la Vieja.

TIL SALG        FOR SALE

Fjeldvåge

Rough-legged Buzzard, Denmark.

In a period of snow, frost, and cold days in January the Rough-legged Buzzard passed a snow-capped fir tree during a blizzard.

Fjeldvågen er fast gæst i vinterperioden og var denne dag ude i en snebyge på Ulvshale, Møn.

SOLGT

Alm. Spætmejse.

European Nuthatch, Denmark.

This species is quite common in our own wood at Ulvshale, Moen, and they get close to our house in winter.

Spætmejsen er en god ven af huset og ses mange steder i Ulvshaleskoven hele året.

TIL SALG      FOR SALE

Sortspætte.

Black Woodpecker, Denmark.

I worked on several watercolors to catch the atmosphere of the Black Woodpecker in a tree with this vivid surface on the branches and the dim light in the forest. And finally I think I succeeded.

Jeg arbejdede med motivet af Sortspætten flere gange, og omsider lykkedes balancen mellem den mørke fugl, træet med den spændende barkoverflade og det disede lys. Sådan er min oplevelse af denne fugl.

SOLGT