Niels Peter Andreasen

Falkesæsoner

Ringmærkning i Danmark fra 2009

Ynglepar på Møns Klint

Ynglesæsoner

2001: Storeklint, han Sverige 2000, hun Nordtyskland 1997, ingen unger.
2002: Storeklint, samme par, 2 unger (2 hanner).
2003: Storeklint, samme par, 3 unger (2 hanner, 1 hun).
2004: Forchammers Pynt, samme par, 2 unger (1 han, 1 hun).
2005: Sækkepiben, samme han, ny hun uden ringe, 3 unger (2 han, 1 hun).
2006: Møns Klint 1 par, 4 unger.
          1 par på Bornholm, 2 unger.
          1 par på Stevns, ingen unger.
2007: Møns Klint, 1 par med 4 unger, 1 omkom
          3 udfløjne (2 hun, 1 han).
          Møns Klint, sydlige del, 1 par, muligvis fordrevet af yngelparret.
          Mønbroen, kasse, 1 par til begyndelsen af april.
          Stevns Klint, 1 par med 2 unger.
          Bornholm, Hammerkysten, 1 par, hannen med 1-årig hun, ingen yngel. 
2008:-Møns Klint, Storeklint, 1 par med 3 unger  Stevns: 1 par med 3 unger (2 hunner og 1 han).  Bornholm: 1 par med 2 unger.
2009: 3 yngelpar i Danmark.
2010: 4 ynglepar i Danmark, 3 med unger.       

2011: 4 yngelpar, 3 med unger.

2012:

12 stedfaste par gennem hele ynglesæsonen

5 par med udfløjne unger

10 unger ringmærket.

2013:

14 sikre eller sandsynlige ynglepar

10 par med i alt 22-23 udfløjne unger

10 unger ringmærket, 1 par med æg.

2014:

15 sikre eller sandsynlige ynglepar

13 par med i alt 31 unger, heraf 4 døde.       

18 unger ringmærket                 

2015 

21 lokaliteter med falkepar i ynglesæsonen

17-18 par med yngleadfærd

14 par med æg eller unger

31 udfløjne unger, 11 unger ringmærket.

2016

19 lokaliteter med falkepar i ynglesæsonen

13 par med æg eller unger

29 udfløjne unger, 15 unger ringmærket               

2017

18 lokaliteter med falkepar

10 par med æg eller unger

25-27 unger, 11 ringmærket

4+3 døde

2018

24 lokaliteter med falkepar

14 par med æg eller unger

29 unger, 7 ringmærket

2019

21 lokaliteter med falkepar

13 par med æg eller unger

33 unger, 14 ringmærket

2020

26 lokaliteter med falkepar

17 par med æg eller unger

45 unger, 23 ringmærket

Redehulen på Storeklint 2012

Redehylden Forchammers Pynt

Redehulen på Sækkepiben