Niels Peter Andreasen

Vandrefalken

Både som en del af mine naturbeskyttelsesopgaver og som motiv for mine billeder har Vandrefalken på Møns Klint spillet en stor rolle i min tilværelse.
Jeg fik som så mange andre naturinteresserede den helt store oplevelse, da jeg første gang så denne enestående rovfugl stryge gennem luften over klinten i 1960'erne.
Derefter kom tyveriet af falkens unger i 1969, bevogtningen døgnet rundt i 1970, og artens forsvinden fra Møn og Danmark på grund af miljøgifte i 1972.
Så kom den lange ventetid gennem 70'erne og 80'erne med lidt stigende optimisme op gennem 90'erne med hyppigere falkeiagttagelser.
I 2001 fandt den længe ventede genindvandring sted med en svensk han og en tysk hun. 
Fra 2002 er der hvert år kommet unger på vingerne, og jeg har som kontaktperson for Dansk Ornithologisk Forening i samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, Falster Skovdistrikt, og Geocenter Møns Klint fulgt yngleparret gennem forårsmånederne og samlet utallige notater og skitser af fuglene i verdens smukkeste klintelandskab.
Sæsonforløbet i forårsmånederne kan følges på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside og Geocenter Møns Klints hjemmeside, hvor også henvisning til en artikel i Dansk Ornitologisk Tidsskrift om Vandrefalkens genindvandring som dansk ynglefugl kan læses.

Den udfløjne ungfalk kom og satte sig tæt på mit observationssted juni 2005

Vandrefalk, han. Akryl på lærred.

Overskrift 1