Niels Peter Andreasen

Niels Peter Andreasen

Wildlife Art - Natur og dyreliv

I am predominantly a wildlife artist, but like to express myself in various types of paintings. I mostly find my motifs outdoors, especially birds, landscapes, weather and light, reflecting the period and society of our time. And as such the paintings are a kind of diary telling about my own life.
In many cases the paintings are part of nature protection, in Denmark and other countries as well.
I am a member of DANE (Danish Artists for Nature and Environment), working for important and vulnerable nature areas illustrated in books and desribed in paintings at exhibitions.


Jeg er overvejende naturtegner og -maler. Mine motiver er ofte hentet i naturen, som dagbogsnotater fra oplevelser med landskabet, dyrelivet, især fuglene, vejret og lyset, der afspejler den tid og det samfund vi lever i. Men grundlæggende er der ikke nogen grænser for, hvor billederne stammer fra, eftersom alle motiver er en del af naturen, også menneskets natur. 
I mange tilfælde er mine billeder et led i naturbeskyttelsen og formidlingen af sårbare arter og levesteder, både i Danmark og fra andre dele af verden.
Jeg arbejder overvejende med blyant, tusch, akvarel, akryl, tempera og olie.
Jeg er medlem af gruppen DANE, Danish Artists for Nature and Environment (Danske Kunstnere for Natur og Miljø), der i forbindelse med naturprojekter har udstillinger og bogudgivelser.

Niels Peter Andreasen
Ulvshalevej 333 A
DK-4780 Stege, Møn

(0045) 55 81 85 18
npa.ulvshale@mail.tele.dk

 

Exhibitions - Udstillinger

In the field - i felten

Travelling - på rejse

DANE wildlife artist group - naturkunstnerne